حراج!

استراتژی اقیانوس آبی؛ راهی برای بی رقیب ساختن تجارت و بی اثر کردن رقابت

۱,۱۰۰,۰۰۰ریال