انگیزه نگارش اثر، اهمیت موضوع، مفید و کاربردی بودن محتوای کتاب برای بهبود وضعیت موجود کتابخانه های دیجیتالی کشور بوده است. نحوه پوشش موضوعی کتاب و داشتن رویکرد نسبتاً جامع به موضوع استانداردها، زمینه استفاده از کتاب را علاوه بر استفاده کاربردی برای کتابداران دیجیتال بخش مجموعهسازی و سازماندهی دانش، برای آرشیویستهای دیجیتال نیر میسر کرده است. اما با توجه به اینکه مخاطبان اصلی کتاب به صورت بالقوه میتواند دانشجویان و متولیان حوزه علم اطلاعات باشند؛ از این رو، استفاده از اثر حاضر به عنوان منبع درسی یا کمکدرسی برای واحدهای درسی طراحی کتابخانه دیجیتال، نرمافزارهای کتابخانهای، سازماندهی منابع اطلاعاتی به ویژه سازماندهی رایانهای اطلاعات در مقطع کارشناسی و واحدهای ذخیره و بازیابی اطلاعات، ارزشیابی نظامها و خدمات اطلاعاتی، طراحی و توسعه کتابخانههای دیجیتال در مقطع کارشناسی ارشد پیشنهاد میشود.

همچنان که به عنوان منبع کمکدرسی میتواند یاریگر دانشجویان واحدهای درسی نظریههای سازماندهی دانش، تحلیل متن و دانشکاوی، وب معنایی و هستیشناسی و معماری اطلاعات در مقطع دکترای علم اطلاعات و دانششناسی قرار گیرد از سویی نیز، به عنوان اثری بین رشتهای میتواند مورد استفاده تمامی علاقمندان و نیز واحدهای درسی مشابه در سایر رشته قرار گیرد.

کتاب«استانداردهای پرکاربرد در کتابخانههای دیجیتالی:(صد استاندارد؛ صد نکته)»در ۲۵۶ صفحه با شمارگان ۵۰۰،به قیمت هفتاد هزار تومان در اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط انتشارات دانشگاه قم روانه بازار نشر شده است.

این اثر به قلم دکتر یعقوب نوروزی،دانشیار گروه علم اطلاعات دانشگاه قم و نیره جعفری فر در ۴ فصل ارائه شده است:

فصل اول: کتابخانههای دیجیتالی و استانداردها: مفاهیم، اهداف و ضرورتها،

فصل دوم: استانداردهای ذخیرهسازی منابع،

فصل سوم: استانداردهای سازماندهی و مدیریت محتوا،

و فصل چهارم: پروتکلها و استانداردهای مبادله و بازیابی اطلاعات.

توضیحات تکمیلی

وزن 400 kg
نویسنده

یعقوب نوروزی، نیره جعفری‌فر

انتشارات

دانشگاه قم

شابک

9786008436874

تعدادصفحات

238

قطع

وزیری