ارزیابی پارادایمی برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

۲۵۰,۰۰۰ریال

گروه‌ها : فلسفه علوم انسانی
پدیدآورنده: محمد تقی ایمان, محمودرضا نوشادی
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : فلسفه علوم انسانی
نسخه الکترونیکی : ندارد
تعداد صفحات : ۱۹۲
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۵۰٬۰۰۰ ریال

تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی ـ اجتماعی در هر نظام اجتماعی در تولید و باز تولید هویت ساختاری آن حائز اهمیت است. از طریق این برنامه‌ها، چگونگی دست‌یابی به اهداف جامعه را می‌توان ردیابی نمود. یکی از راه‌های اعتباریابی برنامه‌های توسعه، ارزیابی نظری و اجرائی آنهاست. شیوه دیگر ارزیابی این موارد، انتقال به سطح پیش فرض‌های حاکم بر نظریات علمی موجود است. این پیش‌فرض‌ها در یک دستگاه فکری معرفی می‌شوند که امروزه تحت عنوان «پارادایم علم» مشهور است. چنانچه ارزیابی برنامه‌ها را بتوان در این سطح انجام داد، گفتمان نظری حاکم بر برنامه‌ها شفاف خواهد شد و انسجام نظری برنامه، مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. این پژوهش، برنامه‌های توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را در قالب یک پژوهش کیفی با روش تحلیل محتوا مورد ارزیابی پارادایمی قرار داده است.