ارزش معرفت شناختی تجربه دینی

۷۰,۰۰۰ریال

گروه‌ها : فلسفه و کلام
پدیدآورنده: دکتر حسینعلی شیدان شید, دکتر علی شیروانی, کرولاین فرنکس دیویس
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : فلسفه و کلام
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۱
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۱
نسخه الکترونیکی : ندارد
تعداد صفحات : ۳۴۲
مرحله تولید : چاپ شده
برگزیده : بیست و چهارمین دوره جایزه کتاب فصل ، ۹۱ ، شایسته تقدیر
قیمت : ۷۰٬۰۰۰ ریال

در انبار موجود نمی باشد

آیا تجربه دینی می‌تواند برهان، دلیل، یا شاهدی بر وجــود خداوند باشد، به‌‌ گونه‌ای که آدمی بتواند باور خود به وجود خدا را بر آن مبتنی سازد؟ نویسنده متن برای دستیابی به پاسخ این پرسش، پس از بیان تفصیلی اقسام گوناگون تجربه دینی، و نقد تقریرهای مختلف برهان تجربه دینی، ارزش معرفت شناختیِ تجربه دینی را از زوایای گوناگون، و با پیش کشیدن مباحثی بین رشتــه ای، مورد بررسی قرار می دهد و در نهـایت، نتیجــه می گیرد که تجربه‌های دینی، در چارچوب برهانی انباشتی، شواهدی ارزشمند به سود خداباوری، به معنای وسیع آن، فراهم می‌آورند. کتاب حاضر در عین حال که به بررسی معرفت شناختی تجربه دینی اختصاص دارد، بحثی تخصّصی و مبسوط در باب برهـــان تجربه‌ دینی نیز هست. از این‌رو، می توان آن را تک‌نگاشــته‌ای پژوهشــی در قلمـــرو فلسفه‌ دین: بخش براهین اثبات وجود خدا، مسئله‌ برهـــان تجربه دینی، به ‌شمار آورد.