حراج!

اتقان در علوم قرآن ۳ جلدی

۳,۲۰۰,۰۰۰ریال

اتقان در علوم قرآن، ترجمه اثر ارزشمند جلال الدين سيوطي با عنوان الاتقان في علوم القرآن است. اين اثر در نوع خود از بزرگ ترين دائرة المعارف هايي است كه اينك از منابع مهم مباحث علوم قرآني و منبع درسي رشته علوم قرآن و حديث به شمار مي رود. ترجمه حاضر مشتمل بر 18 بحث از مباحث مهم اين كتاب است كه با هدف تهيه منبع كمك آموزشي و همراه با توضيحات سودمند ارائه مي گردد.