نویسنده در بخش نخست اهمیت، اهداف، پرسش‌ها، ضرورت‌ها و روش‌های تحقیق خود را متذکر می‌شود ;پس واژه‌های مترادف با عقل مانند قلب و لب و حجر و فهم …و نیز واژگان مترادف جهل از جمله حمق و جنون و خرق …بررسی می‌گردد .نگارنده با توجه به دیدگاه امام علی (ع) عقل را به عقل مطبوع و مسموع و نیز عقل رعایی و روایی تقسیم کرده، هر یک را بررسی و ارزیابی می‌کند .او در بخش سوم، نظام تربیت عقلانی را با توجه به هدف‌ها، بنیادها و روش‌های تربیت عقلانی شرح می‌دهد .

توضیحات تکمیلی

وزن 425 kg
نویسنده

سعید بهشتی

انتشارات

موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر

شابک

9789647329651

تعدادصفحات

299

قطع

وزیری