حراج!

آفرینش در حکمت مشاء

۸۹۰,۰۰۰ریال

گروه‌ها : فلسفه و کلام
پدیدآورنده: دکتر علی شیروانی
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : فلسفه و کلام
تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۹
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۵
آخرین نوبت چاپ : ۲
نسخه الکترونیکی : ندارد
تعداد صفحات : ۲۷۶
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۲۸٬۰۰۰ ریال

این نوشتار ترجمه، تبیین و تحلیلی است از نمط پنجم شرح اشارات خواجه نصیرالدین طوسی ـ همراه با نکاتی انتقادی ـ که با هدف تسهیل خوانش یکی از متون اصلی حکمت اسلامی، برای نخستین بار، با شکل و شیوه حاضر به زبان فارسی، نگاشته شده است. مخاطبان اصلی این اثر، دانشجویان و طلابی هستند که به فراگیری شـرح اشـارات اشتغال دارند، و مقصود آن بوده است که آنان را در فهم صحیح مطالب و دقت بیشتر در نکات آن یاری رساند و کمبودهای احتمالی درس را جبران کند. جایگاه مهم شـرح اشارات خواجه، تأثیر چشمگیر آن در فلسفه اسـلامی ومحور درس و بحث‌بودن آن ‌در‌حوزه و دانشگاه، همراه ‌با دشواری دست‌یابی به‌مقاصد آن در بسیاری از موارد، از جمله اموری بوده‌اند که انگیزه نگارش این اثر را پدید آورده‌اند.