آشنایی با کلیات حقوق شهروندی

۴۵۰,۰۰۰ریال

گروه‌ها : حقوق و فقه اجتماعی
پدیدآورنده: سیدجواد راثی ورعی
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : حقوق و فقه اجتماعی
شابک : 9786002983305
نسخه الکترونیکی : ندارد
تعداد صفحات : ۲۰۷
مرحله تولید : چاپ شده

«آشنایی با کلیات حقوق شهروندی» با هدفِ آشنایی شهروندان، به‌ویژه دانشجویان و پژوهشگران رشته‌های دانشگاهی در دوره‌های مختلف، با حقوق شهروندیِ مندرج در قانون اساسی و دیگر قوانین و مقرّرات جمهوری اسلامی است که برگرفته از فرهنگ اسلامی ـ ایرانی می‌باشد. در جامعه اسلامی نیز مثل بسیاری از جوامع، «حقوق شهروندی» همراه با «مسئولیت‌های شهروندی» نسبت به یکدیگر و حکومت، معنا و مفهوم دارد و موجب دستیابی به اهداف می‌شود. کتاب حاضر از چهار فصل تشکیل شده است. فصل اول «مفاهیم» و «کلیات»؛ فصل دوم «مبانی» و «منابع حقوق شهروندی در حوزه‌های بین‌الملل، و داخلی و ملی»؛ فصل سوم «حقوق مدنی و سیاسی»، «حقوق اقتصادی و اجتماعی»، «حقوق فرهنگی» و «حق بر محیط‌زیست و صلح»؛ فصل چهار بررسی «حقوق شهروندی در مقام عمل». آشنایی با ساختارها و نهادهای مرتبط با این حقوق،
در دو عرصه قانون‌گذاری و نهادسازی؛ حقوق شهروندی در حوزه عمومی وخصوصی؛ و فرایندهای شکلی و دادرسی در احقاق حقوق شهروندی؛ و بررسی چالش‌های نظری و
عملی، از جمله مباحث این متن آموزشی‌ است.