حراج!

آزمون های روانی مبانی نظری و فنون کاربردی

۱,۸۰۰,۰۰۰ریال

جه مشخصه کتاب آزمون های روانی مبانی نظری و فنون کاربردی تکيه بر فنون کاربردی آزمون ‏های روانی به همراه مبانی نظری آنها است. مقوله‌ای که در کتاب‏های مشابه، یا مورد غفلت واقع شده، يا به حد کافی به آن توجه نشده است.