حراج!

این کتاب در جستجوی آن است تا به چیستی نظریۀ آزادی سیاسی از دیدگاه قرآن کریم بپردازد و با بررسی مفهوم آزادی و کاوش معنایی عناصر سازندۀ آن، اهداف، مبانی، ضوابط، عناصر سازنده، موانع و راهبردهای آن را بررسی کند. هدف از تحقیق حاضر عبارت است از تبیین، فهم و تحلیل نظریۀ آزادی سیاسی از منظر قرآن، تمایزبخشی نظریۀ آزادی قرآن از نظریه­‌های رقیب به ویژه لیبرالیسم، بسترسازی و طرح بن­‌مایه­‌های نظری برای رسیدن به طرح الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت، استخراج معیارهای عام و اصول راهبردی آزادی سیاسی با نگرش و روش بومی و اتکا بر قرآن کریم و پاسخ گویی به پرسش­‌های مهم و کاربردی این حوزه.

این کتاب بر اساس رویکرد تفسیر موضوعی و روش تفسیر اجتهادی سامان یافته است. با توجه به نگاه هنجاری قرآن کریم و مبانی هستی شناختی و انسان شناختی آن، آزادی سیاسی ارزشی بنیادین است که با وجود آن، شهروندان می­‌توانند با در نظر داشتن معیارها و موازین شرعی، بدون تحمیل و فشار ظالمانۀ قدرت حاکم، آزادانه، رفتار سیاسی-اجتماعی انجام دهند و به حقوق سیاسی خود دست یابند. در منطق و اندیشۀ قرآنی، آزادی سیاسی، دربردارندۀ اموری بسیار از جمله حق نقد در چارچوب قانون و شرع، حق انتخاب و گزینش سیاسی، حق انتخاب شدن، حق مشارکت و تعیین سرنوشت و حق بیان واقعیت‌های سیاسی و دیدگاه­‌های خود را دارند، آنان از حق نظارت بر فرایند اعمال قدرت سیاسی و حق تشکیل اجتماعات و جلسه­‌های سیاسی برخوردارند و کسی حق محدودسازی آن را ندارد. در نظام سیاسی اسلامی، آزادی، در سمت و سوی کمال و سعادت انسان به کار گرفته می­‌شود.

با توجه به این رویکرد بنیادین قرآن­‌محور، نوآوری­‌های این تحقیق که توسط حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم سیدباقری صورت گرفته است را می­‌توان در چند بند خلاصه کرد:

ـ ارائه تبیینی شفاف از آزادی سیاسی به عنوان یکی از آموزه‌­های کلیدی و تاثیرگذار در اندیشۀ سیاسی اسلام، با توجه به منطق، ادبیات، آیات و آموزه‌­های قرآن کریم،

ـ تلاش و بسترسازی برای دستیابی به نظریۀ آزادی سیاسی از منظر قرآن کریم،

ـ ارائۀ مبانی بینشی، مولفه­‌ها، گستره و قلمرو، عوامل، موانع، اهداف و راهبردهای آزادی سیاسی در یک منظومه،

ـ تبیین مفهوم جدیدی از سامانۀ آزادی سیاسی در نظام سیاسی اسلام و تبیین ویژگی­‌ها، جایگاه و روش آن،

ـ تبیین چیستی آزادی سیاسی از منظر قرآن کریم و برجسته­‌سازی مرزهای آن در تمایز با مکاتب رقیب و نقد آنها،

ـ بررسی و کاوش نقش تاثیرگذار مبانی اندیشۀ سیاسی اسلام در اهداف و اصول راهبردی آزادی سیاسی،

ـ تحلیل و کنکاش آزادی سیاسی با روش بومی تفسیر اجتهادی.

توضیحات تکمیلی

وزن 400 kg
نویسنده

اثر سیدکاظم سیدباقری

انتشارات

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

شابک

9786001084942

تعدادصفحات

440

قطع

رقعی شومیز