علم هرمنوتیک: نظریه‌ی تاویل در فلسفه‌های شلایرماخر، دیلتای، هایدگر، گادامر

نمایش یک نتیجه