کتاب، بزرگترین اختراع بشر


کتاب چقدر شگفت‌انگیز است.

یک چیز مسطح با بخش‌هایی انعطاف‌پذیر که از درخت ساخته شده‌ و پیچ و تاب‌های سیاهِ ریزی بر آنها نقش بسته است.

فقط کافی است نگاهی کوتاه بر این شیء بیندازید تا وارد مغز فرد دیگری شوید.

نوشتن شاید بزرگ‌ترین اختراع بشر باشد..

کسی که شاید هزاران سال قبل مرده است.

از پسِ دیواری که هزاران سال ضخامت دارد، نویسنده‌ای آرام و بی‌صدا داخل سر شما و با شما صحبت می‌کند.

نوشتن شاید بزرگ‌ترین اختراع بشر باشد.

کتاب، زنجیر زمان را می‌گسلد

اختراعی که توانسته انسان‌هایی که یکدیگر را نمی‌شناسند به هم متصل کند؛ حتی اگر در دوره‌های متفاوتی زیسته باشند.

کتاب، زنجیر زمان را می‌گسلد.

کتاب اثباتی بر این است که انسان‌ها می‌توانند جادو کنند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!