حراج!

دیباچه‌ای بر مدیریت اثر‌ بخش مسجد

۸۵۰,۰۰۰ریال

گروه‌ها : مدیریت
پدیدآورنده: رسول عباسی
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : مدیریت
تاریخ انتشار : تیر ۱۴۰۰
شابک : 9786002983350
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۴۰۰
تعداد صفحات : ۲۶۱
سؤال اساسی که این کتاب به آن پاسخ می‌دهد، این است که مدیریت اثربخش مسجد دارای چه عناصری است و الگوی ارتباط بین آنها چگونه است. یازده بُعد در این الگو در پنج حوزه ورودی، فرایند، خروجی، پیامد(هدف) و عناصر محیطی شناسایی شدند. ابعاد ورودی عبارت‌اند از: شایستگی‌های امام مسجد، شایستگی‌های فعالان، شایستگی‌های جماعت و منابع (منابع مالی، مادی و اطلاعات). حوزه فرایند، شامل بُعد اقدامات و حوزه خروجی، شامل تنوع و کیفیت برنامه‌ها و خدمات است. جذب حداکثری و ملجئیت مسجد، حوزه پیامد یا هدف را شکل می‌دهند. عناصر محیطی نیز در برگیرنده سازمان‌های محیطی و بافت محلی است.
در این کتاب، اصول مدیریت مسجد نیز معرفی شده است که عبارت‌اند از: ۱. اصول ارزشی که قواعدی است دینی و چگونگی رفتار در مسجد را روشن می‌کند (شامل فقه‌مداری، تقدس‌مداری، اخلاص‌مداری، تزکیه‌محوری و طهارت مالی)؛ ۲. اصول کارکردی که تدابیری عملیاتی است برای بهبود شیوۀ ادارۀ مسجد(شامل وحدت‌مداری، امام‌محوری، داوطلب‌گرایی، چندکارکردگرایی، مردم‌داری، شایسته‌گزینی و نظم‌مداری).