حراج!

درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران

۵۹۰,۰۰۰ریال

ناشر دفتر نشر معارف

نویسنده محمد رحیم عیوضی ، محمدجواد هراتی

شابک:9789645313553

سال نشر : 1397

تعداد صفحات : 208

40 در انبار

در این کتاب کلیاتی در رابطه با انقلاب های تاریخ ایران و به ویژه انقلاب اسلامی ایران بیان شده است.

برخی از این مطالب عبارتند از: مفاهیم و مباحث نظری، زمینه تاریخی قیام تنباکو و مشروطه، دولت استبدادی شبه مدرن و به قدرت رسیدن رضاخان،
سلطنت محمد رضا پهلوی و تحلیل ساختار دولت وی، مخالفان دولت پهلوی،زندگی واندیشه امام، تحولات عصر جمهوری اسلامی، بازتاب انقلاب اسلامی ایران،
نگاهی به کارنامه جمهوری اسلامی و …