حراج!

درآمدی بر رفتار سازمانی با رویکرد اسلامی: سطح تحلیل فردی

۵۵۰,۰۰۰ریال

گروه‌ها : مدیریت
پدیدآورنده: دکتر عباس شفیعی
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : مدیریت
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵
شابک : 9786002981325
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۵
آخرین نوبت چاپ : ۲
نسخه الکترونیکی : ندارد
تعداد صفحات : ۱۶۸
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۸۳٬۰۰۰ ریال

رفتار سازمانی بارویکرد اسلامی، شاخه‌ای میان‌رشته‌ای است که به‌بررسی و مطالعه رفتار در سازمان می‌پردازد. در این اثر، رهیافت‌های اسلامی در حوزه رفتارسازمانی (سطح تحلیل فردی) بررسی شده و الگوهای دینی در هریک از حوزه‌های فرعی تدوین و معرفی شده است. این‌تحقیق‌یک پژوهش نظری است‌که از نظر روش توصیفی تحلیلی و از نظر هدف، اکتشافی است؛ از حیث روش تحلیل، از نوع تحقیقات تحلیل محتوا (ناظر بر شیوه اجتهادی) است. متغیرهای رفتارفردی دربرگیرنده متغیرهای مستقل همچون ارزش، شاکله، ادراک، انگیزش، عواطف و هیجانات، تصمیم‌گیری فردی و نگرش است که تأثیر آنها بر متغیرهای وابسته یعنی رفتارهای بهنجار و نابهنجار در محیط سازمان بررسی می‌شود؛ مدل مفهومی در اینجا مدلی سیستمی است، خصوصیات شخصیتی؛ ارزش‌ها، چارچوب احساسی ذاتی؛ و نگرش‌های اولیه از جمله ورودی‌های فردی رفتاری است؛ ادراک و انگیزش، احساسات و عواطف و تصمیم‌گیری فردی به عنوان عناصر فرایندی، نگرش‌های شغلی و رفتار بهنجار و نابهنجار به عنوان عناصر بروندادی تلقی می‌شوند.