جامعه ‏شناسى کجروى

۶۰۰,۰۰۰ریال

گروه‌ها : جامعه شناسی
پدیدآورنده: دکتر علی سلیمی, دکتر محمد داوودی
داور: غلامرضا صدیق اورعی
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : جامعه شناسی
نسخه الکترونیکی : ندارد
مرحله تولید : چاپ شده
برگزیده : چهارمین دوره کتاب سال حوزه، 81، سوم ؛
قیمت : ۱۹۸٬۰۰۰ ریال

مجموعه حاضر، محصول مقدماتی طرح پژوهشی است که بنا دارد فهم اجتماعی «کجروی» را به دیدگاه‌های اسلامی پیوند بزند و حاصل را در قالب الگویی نظری به جامعه علمی عرضه کند. مقدمه کتاب به پیشینه، منابع، روش‌های شناخت، ویژگی‌ها و واقعیت‌های علم‌ورزی در حوزه «جامعه‌شناسی کجروی» پرداخته است. فصل نخست، چیستی کجروی و طبیعت اجتماعی آن را با هدف شناخت مفهوم، طبیعت و ویژگی‌هایش تحلیل می‌کند. فصل دوم، کار را با بررسی نکات شایان توجه در شناخت صحیح قشرها، گروه‌ها و افرادی پی‌می‌گیرد که پدیدآورنده رفتارهای کجروانه در جامعه‌اند. فصل سوم، دربردارنده تبیین‌های کجروی و مفهوم و ویژگی‌های تبیین در علوم اجتماعی و قلمرو مطالعه جرم و کجروی است و فصل چهارم، با بیان پیشنهادهای کنترلی تبیین‌های کجروی و مکانیسم‌ها و راهکارهای کنترل اجتماعی، گامی در راه معرفی این گستره برمی‌دارد.