بنیان‌های نظری سیاست تنوع فرهنگی و همبستگی در اندیشه سیاسی اسلام

۵۸۵,۰۰۰ریال

گروه‌ها : علوم سیاسی
پدیدآورنده: علی قاسمی
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : علوم سیاسی
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۶
نسخه الکترونیکی : ندارد
تعداد صفحات : ۳۲۷
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۸۰٬۰۰۰ ریال
 

تنوع فرهنگی به‌عنوان واقعیتی پذیرفته‌شده در زندگی انسانی بر بنیان‌های معرفت‌شناختی، انسان‌شناختی و ارزشی استوار است که فهم این مبانی در راسـتای رسیدن به‌همبستگی در جوامع متعدد فرهنگی مهم است. در این پژوهش بر آن شدیم که با بازبینی مبانی دینی، درآمدی بر الگوی همبستگی در جامعه مبتنی بر دیدگاه اسلام را ارائه کنیم؛ از این‌رو، پس از طـرح راهبردهای موجود همانندسـازی، تکثرگرایی و وحـدت متکثر، و اتخاذ نگاه مبتنی بر ماهیت اتحاد کثرت‌گرایانه میان‌فرهنگی قرآن و واقعیت‌های متغیر زنـدگی بشری و به‌رسمیت شناختن همـراه با احترام و بدون‌پیش‌داوری، به‌تبیین‌مؤلفه‌های تنوع‌فرهنگی‌وبنیان‌های معرفت‌شناختی: عقل‌گرایی و شمول‌گرایی و مبانی‌انسان‌شناختی: کرامت‌انسانی، مساوات، خـداجو بودن فطری، خلیفه‌اللهی و مختار بودن انسان و مبـانی ارزشی بر پایه معیارهای مشترک اخلاقی از قبیل ایمان و عمل صالح پرداختیم.