ارزش و پاداش از دیدگاه اسلام (معنوی ـ سازمانی)

۳۵۰,۰۰۰ریال

گروه‌ها : مدیریت
پدیدآورنده: نگین سنگری
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : مدیریت
نسخه الکترونیکی : ندارد
تعداد صفحات : ۲۵۴
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۹۳٬۰۰۰ ریال

سازمان‌های معاصر در محیطی فعالیت می‌کنند که به‌طور فزاینده‌ای پیچیده و متغیر است ـ جهانی‌شدن اقتصاد در دو دهه پیشین و پیشرفت تکنولوژی، نیروی محرکه این تغییرات بوده‌اند ـ بنابراین سازمان‌ها امروزه در یک اقتصاد بدون مرز در بازاری به پهنای گیتی رقابت می‌کنند و می‌بایست چابک‌تر شوند و در جهت مواجهه با چالش‌های بیرونی، محیط کاری را به وجود آورند که توانمندی لازم برای جذب، نگه‌داری و برانگیختن تیمی از کارکنان با عملکرد بالا را داشته باشد، به همین جهت خلق محیط کاری که احساس کار چالشی و با معنا را در کارکنان تقویت کند، به یک اولویت برای بقای سازمان‌ها تبدیل شده است. این روند بیان‌گر اهمیت ویژه معنویت در سازمان‌ها است، سیستم مدیریت منابع انسانی با ابزار پاداش و به‌خصوص پاداش‌های معنوی یا نامحسوس می‌تواند گام مهمی جهت معنوی نمودن محیط سازمان بردارد. کتاب حاضر ضمن بررسی پیشینه موضوع، به تعریف مفاهیمی همچون: معنویت، معنویت در کار و پاداش‌های نامحسوس پرداخته و سپس مولفه‌های ارزش‌های معنوی کارکنان، سازمان و پاداش‌های معنوی را از دیدگاه اسلام بررسی نموده است.