حراج!

منطق حقوق ( کاربرد منطق و استدلال عقلی در علم حقوق)

۷۹۰,۰۰۰ریال

گروه‌ها : حقوق و فقه اجتماعی
پدیدآورنده: محمد‌رسول آهنگران
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : حقوق و فقه اجتماعی
تاریخ انتشار : مرداد ۱۴۰۰
شابک : 9786002983510
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۴۰۰
تعداد صفحات : ۱۴۸
کتاب حاضر به‌منظور آشنا کردن دانشجویان رشته حقوق با منطق تدوین شده است تا ضمن آشنایی با قواعد منطقی و کاربرد آن در علم حقوق، توان بهره‌برداری از آن در دو زمینه تعریف مفاهیم و استدلال‌های حقوقی افزایش یابد. ضرورت تدوین از دو جهت است: از یک سو آشنایی با منطق به‌عنوان ابزاری برای علم حقوق، ضرورتی است غیر‌قابل‌انکار و از سوی دیگر، با توجه به اینکه کتابی که این هدف را به صورت مشخص دنبال نماید، نگارش نیافته است؛ از این رو، تلاش شد تا به‌عنوان نخستین گام در این مسیر قدمی برداشته و فاصلۀ میان استفاده ابزاری از منطق را برای علم حقوق پر نماید.
مطالب کتاب در چهل فصل تدوین شده است.  فصل اول به معرفی منطق حقوق پرداخته است؛ در فصل دوم، ضرورت آموختن منطق برای علم حقوق بررسی شده؛ فصل سوم به مفاهیم و قضایای حقوقی اختصاص داده شده و فصل چهارم، ضوابط منطقی برای استدلال عقلی و جایگاه استدلال عقلی در حق.