حراج!

اصول حقوق بشر دوستانه در اسلام و حقوق بین الملل

۱,۰۰۰,۰۰۰ریال

اصولحقوق بشر دوستانه مبانی تعهد کشور ها در راستای حمایت از افراد و اهداف غیر نظامی و کاهش آلام ومصایب ناشی از جنگ است.تدوین اصول حقوق بشر دوستانه بین المللی در قرن بیستم میلادی به انگیزه حقوقی سازی ایده اخلاقی جمع میان دو مقوله متناقض ضرورت جنگ و ملاحظات انسان دوستانه و فراهم ساختن تعهد بین المللی در راستای دفاع از کرامت انسانی منازعات مسلحانه است. اسلام در جایگاه آخرین دین برگزیده بشر دوستانه را تشریع وجهاد گردان مسلمان را به رعایت این اصول نقطه عطفی به شمار می رود