آراى دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانى آن (جلد سوم)

۹۲,۰۰۰ریال

گروه‌ها : علوم تربیتی
پدیدآورنده: بهروز رفیعی
داور: آیت الله علیرضا اعرافی
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : علوم تربیتی
طرف‌های مشارکت : سازمان مطالعه و تدوین (سمت)
نسخه الکترونیکی : ندارد
مرحله تولید : چاپ شده
برگزیده : بیست و یکمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی،82، اول ؛
قیمت : ۹۲٬۰۰۰ ریال

کتاب حاضر، نخستین اثر تحقیقی مستقل درباره نگرش‌های تربیتی ابوحامد محمد غزالی(۴۵۰ – ۵۰۵ هـ . ق) در زبان فارسی است و در آن کوشش شده است از راه توصیف و تحلیل و ترکیب، و گاه نقد و تطبیق نگرش‌های تربیتی غزالی، گوشه‌هایی از دیدگاه‌های تربیتی وی شناسانده شود. با مطالعه فصل‌های نُه گانه این تربیتْ نگاشت، گذشته از آشنایی اجمالی با زندگی و آثار علمی غزالی، روشن خواهد شد که مبانی فلسفی دیدگاه‌های تربیتی وی کدام است و او تربیت را چه می‌داند، چگونه تعریف می‌کند، درباره امکان و حدّ تربیت چه می‌گوید و ضرورت و اهمیت آن را در چه و تا چه اندازه می‌داند. همچنین روشن خواهد شد که غزالی برای تحقق تربیت مطلوب، رعایت چه اصولی را لازم می‌داند و عوامل مؤثر در تعلیم و تربیت از نگاه او کدام است و از تربیت، تحقق چه اهدافی را می‌خواهد و برای رسیدن به آنها چه روش‌هایی را برگزیده است.